Webinars

Webinarserie om ALS! Serie 1: Hva er ALS?

508 visninger
17/11/21

Serie 1: Hva er ALS?

Stadig flere blir diagnostisert med ALS i Norge, og det er i dag også en diagnose som det ikke finnes en kur mot. I hver del vil vi snakke med personer som er berørt av, eller har erfaring med sykdommen. Da kan vi sammen øke kunnskapen, tilrettelegging og ikke minst prøve å øyne et håp i møte med ALS-pasienter og deres pårørende.

Hva vet vi egentlig om ALS og hvordan er det å leve med denne sykdommen?

Overlege Ola Nakken ved nevrologisk avdeling på Akershus sykehus vil snakke om ALS som sykdom, herunder symptomer, prognose og hele sykdomsbilde. I tett samarbeid med Åse Paust og Sidse Linnæs, som begge jobber i ALS-teamet ved Ullevål sykehus, vil vi bli guidet videre i deres møte med ALS-pasienter. Cathrine Norstrand og Ivar Talmoen, som begge er diagnostisert med ALS, vil prøve å gi oss et innblikk i hvordan det egentlig er å leve med ALS.

 

 

Med vennlig hilsen
Bardum AS